DHL Lojistik Merkezi
Lokasyon : Kocaeli – Türkiye
Kapalı alan : 36,000 sqm
Keşif Bedeli : 21,600,000 $
Uygulama : İnşaat İşleri